• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

bogdan

2015

e-mail Друк

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджет

них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

84.24.19-00.00 Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки,інші.

35.30.11-00.00

Пара та гаряча вода

35.11.10-00.00

Енергія електрична

06.20.10-00.00 Газ природний,скраплений або в газоподібному стані

2240

2271

2273

2274

922250,00грн. (без ПДВ)

(дев’ятсот двадцять дві тисячі двісті п’ятдесят грн.00коп., сума ПДВ 184450грн.00коп (сто вісімдесят чотири тисячі чотириста п’ятдесят грн.00коп.) Всього з ПДВ 1106700,00 грн.

166666,67грн. (без ПДВ)

(сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість грн.67коп., сума ПДВ 33333грн.33коп(тридцять три тисячі триста тридцять три грн.33коп.) Всього з ПДВ 200000,00 грн.

195000,00грн. (без ПДВ)

(сто дев’яносто п’ять тисяч грн.00коп., сума ПДВ 39000грн.00коп(тридцять дев’ять тисяч грн.00коп.) Всього з ПДВ 234000,00грн.

64614,27грн. (без ПДВ)

(шістдесят чотири тисячі шістсот чотирнадцять грн.27коп., сума ПДВ 12922грн.86коп(дванадцять тисяч дев’ятсот двадцять дві грн.86коп.) Всього з ПДВ 77537,13грн.

Переговорна процедура закупівлі

Переговорна процедура закупівлі

Переговорна процедура закупівлі

Переговорна процедура закупівлі

лютий

2015р.

лютий

2015р.

лютий

2015р.

березень

2015р.

Міністерство культури

Міністерство культури

Міністерство культури

Міністерство культури

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.02.2015р. № 1/15

Голова комітету з конкурсних торгів __________ _____Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

 

Додаток 1

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце дура заку півлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.11-00.00

Пара та гаряча вода

2271

55833,33грн. (без ПДВ)

(п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн.33коп., сума ПДВ 11166грн.67коп(одинадцять тисяч сто шістдесят шість грн.67коп.) Всього з ПДВ 67000,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 39,32 Гкал

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

1315,00грн. (без ПДВ)

(одна тисяча триста п’ятнадцять грн.00коп., сума ПДВ 263 грн.00коп (двісті шістдесят три грн.00коп.) Всього з ПДВ 1578,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 0,16 тис.куб.м.

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод

2272

1185,00грн. (без ПДВ)

(одна тисяча сто вісімдесят п’ять грн.00коп., сума ПДВ 237грн.00коп(двісті тридцять сім грн.00коп.) Всього з ПДВ 1422,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 0,16 тис.куб.м.

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

35.11.10-00.00

Енергія електрична

2273

35500,00грн. (без ПДВ)

(тридцять п’ять тисяч п’ятсот грн.00коп., сума ПДВ 7100грн.00коп(сім тисяч сто грн. 00коп.) Всього з ПДВ 42600,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 28,23 тис. кВт/год.

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

06.20.10-00.00 Газ природний,скраплений або в газоподібному стані

2274

46583,33грн. (без ПДВ)

(сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят три грн.33коп., сума ПДВ 9316грн.67коп(дев’ять тисяч триста шістнадцять грн.67коп.) Всього з ПДВ 55900,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 8,27 тис.куб.м.

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

64.99.11-00.00 Послуги інвестиційно-банківські

2240

833,33грн. (без ПДВ)

(вісімсот тридцять три грн.33коп., сума ПДВ 166грн.67коп(сто шістдесят шість грн.67коп.) Всього з ПДВ 1000,00 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн»

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

69.20.31-00.00 Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

2800

10000,00грн. (без ПДВ)

(десять тисяч грн.00коп., Всього 10000 грн.

січень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України «Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн»

Тимчасовий кошторис на 1 кв.2015р. від 12.01.2015р.

Голова комітету з конкурсних торгів __________ ___Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

 

Додаток 2

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце дура заку півлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

(36.00.2) 36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

6577,35грн. (без ПДВ)

(шість тисяч п’ятсот сімдесят сім грн.35коп., сума ПДВ 1315 грн.47коп (одна тисяча триста п'ятнадцять грн.47коп.) Всього з ПДВ 7892,82 грн.

квітень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України№4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 0,8 тис.куб.м.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(37.00.1) 37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод

2272

5922,65грн. (без ПДВ)

(п’ять тисяч дев’ятсот двадцять дві грн.65коп., сума ПДВ 1184грн.53коп(одна тисяча сто вісімдесят чотири грн.53коп.) Всього з ПДВ 7107,18 грн.

квітень

2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 0,8 тис.куб.м.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(17.23.1) 17.23.14-00.00 Папір і картон, інші,для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані

2210

4592,17грн. (без ПДВ)

(чотири тисячі п’ятсот дев’яносто дві грн.17коп., сума ПДВ 918грн.43коп(дев’ятсот вісімнадцять грн.43коп.) Всього з ПДВ 5510,60 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України№4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» -120 пач.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(45.32.1) 45.32.12-00.00

Придбання запасних частин (роздрібна торгівля іншими частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах)

2210

1231,67грн. (без ПДВ)

(одна тисяча двісті тридцять одна грн.67коп., сума ПДВ 246грн.33коп(двісті сорок шість грн.33коп.) Всього з ПДВ 1478,00 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України№4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 134шт.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(47.00.8) 47.00.81-00.00

Роздрібна торгівля автомобільним пальним

2210

18177,00грн. (без ПДВ)

(вісімнадцять тисяч сто сімдесят сім грн.00коп., сума ПДВ 3635грн.40коп(три тисячі шістсот тридцять п’ять грн.40коп.) Всього з ПДВ 21812,40 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 1494 л.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(27.40.1) 27.40.13-00.00 Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та напругу більше ніж 100В,н.в.і.у.

2210

832,50грн. (без ПДВ)

(вісімсот тридцять дві грн.50коп., сума ПДВ 166грн.50коп(сто шістдесят шість грн.50коп.) Всього з ПДВ 999,00 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України№4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 134шт.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(64.99.1) 64.99.11-00.00 Послуги інвестиційно-банківські

2240

1666,67грн. (без ПДВ)

(одна тисяча шістсот шістдесят шість грн.67коп., сума ПДВ 333грн.33коп (триста тридцять три грн.33коп.) Всього з ПДВ 2000,00 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн»

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(58.29.2) 58.29.21-00.00 Програми прикладні загальної призначеності, комерційні,та для домашнього використання,на фізичних носіях

2240

39583,33грн. (без ПДВ)

(тридцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят три грн.33коп.,сума ПДВ 7916грн.67коп(сім тисяч дев’ятсот шістнадцять грн.67коп.) Всього з ПДВ 47500,00 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 26 шт.

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

(69.20.3) 69.20.31-00.00 Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

2800

58000,00грн. (без ПДВ)

(п’ятдесят вісім тисяч грн.00коп.), Всього 58000 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн»

Кошторис на 2015р. від 23.02.2015р.

Голова комітету з конкурсних торгів __________ ___Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

 

Додаток 3

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце дура заку півлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

(45.32.1) 45.32.12-00.00

Придбання запасних частин (роздрібна торгівля іншими частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах)

2210

25037грн.00коп. (без ПДВ)

(двадцять пять тисяч тридцять сім грн.00коп.), Всього без ПДВ 25037,00 грн.

березень-грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України№4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 17шт.

Довідка про зміни до кошторису на 2015р. від 05.03.2015р.№15-2.3-436

(47.00.8) 47.00.81-00.00

Роздрібна торгівля автомобільним пальним

2210

29135,83грн. (без ПДВ)

(двадцять дев’ять тисяч сто тридцять п’ять грн.83коп., сума ПДВ 5827грн.17коп(п’ять тисяч вісімсот двадцять сім грн.17коп.) Всього з ПДВ 34963,00 грн.

березень –грудень 2015р.

Міністерство культури

Відповідно до част.1п.5 статті 4 Закону України №4851-VI від 24.05.12р.«Про особлив.здійс.закуп. в окремих сферах госп.діяльн» - 1287 л.

Довідка про зміни до кошторису на 2015р. від 05.03.2015р.№15-2.3-436

Голова комітету з конкурсних торгів __________ ___Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджет

них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

(84.24.19) 84.24.19-00.00 Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки,інші.

2240

922246,92грн. (без ПДВ)

(дев’ятсот двадцять дві тисячі двісті сорок шість грн.92коп., сума ПДВ 184449грн.38коп (сто вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок дев’ять грн.38коп.) Всього з ПДВ 1106696,30 грн.

Переговорна процедура закупівлі

лютий

2015р.

Міністерство культури

Голова комітету з конкурсних торгів __________ _____Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЧИГИРИН» 04812976

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджет

них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

(84.24.19) 84.24.19-00.00 Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки,інші.

2240

1581499,00грн. (без ПДВ)

(один мільйон п’ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять грн.00коп., сума ПДВ 316299грн.80коп (триста шістнадцять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн.80коп.) Всього з ПДВ 1897798,80 грн.

Переговорна процедура закупівлі

березень

2015р.

Міністерство культури

(додаткові кошти-зміни до кошторису)

(35.30.1) 35.30.11-00.00

Пара та гаряча вода

2271

166665,42грн. (без ПДВ)

(сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят п’ять грн.42коп., сума ПДВ 33333грн.08коп(тридцять три тисячі триста тридцять три грн.08коп.) Всього з ПДВ 199998,50 грн.

Переговорна процедура закупівлі

березень

2015р.

Міністерство культури

(35.11.1) 35.11.10-00.00

Енергія електрична

2273

195000,67грн. (без ПДВ)

(сто дев’яносто п’ять тисяч грн.67коп., сума ПДВ 39000грн.14коп(тридцять дев’ять тисяч грн.14коп.) Всього з ПДВ 234000,81грн.

Переговорна процедура закупівлі

березень

2015р.

Міністерство культури

(06.20.1) 06.20.10-00.00 Газ природний,скраплений або в газоподібному стані

2274

64614,27грн. (без ПДВ)

(шістдесят чотири тисячі шістсот чотирнадцять грн.27коп., сума ПДВ 12922грн.86коп(дванадцять тисяч дев’ятсот двадцять дві грн.86коп.) Всього з ПДВ 77537,13грн.

Переговорна процедура закупівлі

протягом

2015р.

Міністерство культури

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.03.2015р. № 6/15

Голова комітету з конкурсних торгів __________ _____Кулинич В.П.__

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ _____Михно Т.В._____

 

 

 
Банер

Авторські права захищені. При копіюванні матеріалу обов’язкове гіперпосилання на сайт!